image2

Kāpēc jāslēdz līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Daudziem rodas jautājums – kāpēc jāslēdz līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu? Uz šo jautājumu ir divi atbilžu varianti.

Pirmais, protams, ir saistīts ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām. Mūsu valstī atkritumu apsaimniekošanu regulē Atkritumu apsaimniekošanas likums, pamatojoties uz kuru katrā pašvaldībā ir pieņemti un darbojas saistošie noteikumi atkritumu apsaimniekošanas jomā. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. pants nosaka, ka sadzīves atkritumu radītājam jāpiedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā , ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu ar komersantu, kuram atbilstoši šā likuma 18. pantam ir noslēgts līgums ar pašvaldību un jāsedz sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas izmaksas. Atkritumu radītājs Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona , kuras darbība rada atkritumus. Līdz ar to atkritumu radītājs ir jebkurš cilvēks, jo katrā mājsaimniecībā rodas atkritumi.

Otrā atbilde ir saistīta ar cilvēka kā augstākā radījuma attieksmi pret apkārtējo dabu un līdzcilvēkiem. Noslēgtais līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ļauj aizsargāt cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu. Līguma esamība garantē, ka atkritumi tiks izvesti un apglabāti tam paredzētajā vietā, ka ar atkritumiem netiks piesārņoti ūdeņi, gaiss, augsne, ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas, kā arī netiks apdraudēta flora un fauna. Tieši, lai dzīvotu sakārtotā vidē un lepotos ar to, ir jānoslēdz līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Lūdzam izvērtēt savu attieksmi vispirms pret sevi, pēc tam pret apkārt esošiem cilvēkiem un dabu, un padomāt vai nav pienācis laiks arī Jums noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu? Mūsuprāt, atbildei jābūt pozitīvai. SIA “DOVA” gaida katru godprātīgu cilvēku.

 

Kā noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu?

 

Līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt aizpildot zemāk uzrādīto pieteikšanās formu, vai pa tālruni 65621021, vai SIA “DOVA” birojā Indras ielā 15, Krāslavā (pretī CSDD). Pēc informācijas saņemšanas SIA “DOVA” administrācija sazināsies ar Jums.

Pagastu iedzīvotājiem ir iespēja atstāt savus datus attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurus pēc tam pārsūtīs SIA “DOVA”.

Rēķinus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var apmaksāt jebkurā bankā (bankas filiālē un internetbankā) un jebkurā Latvijas pasta nodaļā. Iespējama arī rēķina apmaksa skaidrā naudā SIA “DOVA” uzņēmuma kasē, Indras ielā 15, Krāslavā (pretī CSDD).

SIA “DOVA” darba laiks 8:00-12:00; 13:00-17:00.

 

Pieteikšanās forma līgumam par cieto sadzīves atkritumu (CSA) apsaimniekošanu.