SIA “DOVA”

 

dova2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOVA” tika reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2000. gada 10. novembrī. Tā tika dibināta ar nolūku veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas pilsētas teritorijā. No 2001. gada 01. februāra uzņēmums uzsāka saimniecisko darbību ar Krāslavas pilsētas teritorijā esošo juridisko un privātpersonu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pateicoties sniegtā pakalpojuma pieejamībai un kvalitātei SIA “DOVA” uzsāka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu arī visā Krāslavas rajona teritorijā un Preiļu rajona Aglonas pagasta teritorijā.

  Lai nodrošinātu sadzīves atkritumu šķirošanas attīstību, 2009. gada maijā tika pieņemts ekspluatācijā “Šķiroto atkritumu glabāšanas laukums, I kārta”, kas atrodas Krāslavā, Indras ielā 47. Laukumā uzstādīti konteineri, kas paredzēti šķiroto sadzīves atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai, proti: kartonam, stiklam, metāliem, plastmasai (PET, plēvei), koksnei, nolietotām riepām, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, izlietotām dienasgaismas spuldzēm un citiem atkritumiem.

   Šobrīd uzņēmuma darbības zona ietver sevī Krāslavas novada teritoriju.

  SIA “DOVA” darbības galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, likumam atbilstošu sadzīves atkritumu savākšanu apsaimniekotajās teritorijās, kā arī samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu.

   Mērķa sasniegšanai uzņēmuma galvenie darbības uzdevumi ir:
     • veikt savlaicīgu sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
     • veikt sadzīves atkritumu apglabāšanu tam paredzētajā vietā;
     • veikt šķiroto sadzīves atkritumu nodošanu turpmākai pārstrādei.

  SIA “DOVA” savā darbībā izmanto mūsdienīgas, videi draudzīgas tehnoloģijas: Eiropas Savienības normām atbilstošus atkritumvedējus un MGB tipa konteinerus. Uzņēmums savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus un citus normatīvus aktus, it īpaši tos, kas skar vides aizsardzības jomu. Uzņēmums veido uz ilgtspējīgu attīstību balstītu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ar to saprotot ne tikai apkārtējai videi un cilvēkiem drošu atkritumu savākšanu un noglabāšanu, bet arī atkritumu šķirošanu un dabas resursu taupīšanu.

   SIA “DOVA” papildus tiek veikta plaša izlietotā iepakojuma apsaimniekošana, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošana. Tas nozīmē, ka SIA “DOVA” uzsākusi plašu sadzīves atkritumu šķirošanu un nodošanu tālākai pārstrādei.

   Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanā, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanā SIA “DOVA” plaši sadarbojas ar AS “Latvijas Zaļais punkts”, par ko ir noslēgti atbilstoši sadarbības līgumi.

   Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus SIA “DOVA” apglabā Dienvidlatgales reģionālajā sadzīves atkritumu poligonā “Demene”, kas atrodas Daugavpils novada Demenes pagastā.