Sadzīves atkritumu apsaimniekošanaSIA “DOVA” sadzīves atkritumu pakalpojums pieejams Krāslavas pilsētas teritorijā un Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas un Ūdrīšu pagasta teritorijās.

Sadzīves atkritumu konteinerā aizliegts mest:

Informējam, ka sadzīves atkritumi ir mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi no kuriem tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties.

   • šķidros atkritumus (notekūdeņi, sulas, saskābis piens u.t.t.).
   • būvniecības atkritumus (betona, ķieģeļu, dakstiņu, flīžu, keramikas maisījumi).
   • videi kaitīgos atkritumus (smēreļļas, eļļas filtri, baterijas, akumulatori, riepas, elektriskās un elektroniskās preces,
     spuldzes, dienasgaismas lampas).
   • liela izmēra atkritumus (mēbeles, matrači u.c.).

Lai noskaidrotu plašāku informāciju par dažādu atkritumu veidu apsaimniekošanas iespējām un tarifiem, lūdzam sazināties ar mums!

 

Dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanaKāpēc šķirot atkritumus?

    Šķirojot sadzīves atkritumus, mēs samazinām kopējo poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.
    Šķirojot mēs saudzējam vidi.

 

DRĪKST!Plastamsas, metāla un stikla iepakojumu izmest tikai tīru un izskalotu bez pārtikas produktu atliekām, bet papīra un kartona iepakojums drīkst būt arī tīrs un sauss, kas nesatur pārtikas piejaukumus! Pretējā gadījumā, šie atkritumi nevar tikt izmantoti otrreizējai pārstrādei un uzskatāmi par sadzīves atkritumiem.

NEDRĪKST!Netīrus plastmasas izstrādājumus, eļļas pudeles, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus, porcelānu, stikla traukus, spoguļus, logu stiklus, spuldzes, māla pudeles un traukus, kā arī vienreiz lietojamos traukus.

SIA “DOVA” nodrošina izlietotā iepakojuma pieņemšanu, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu, dienasgaismas lampu, bateriju un akumulatoru, dzesēšanas iekārtu, eļļu, eļļas filtru, liela izmēra atkritumu, celtniecības atkritumu, nolietoto riepu pieņemšanu gan no juridiskām perosnām, gan fiziskajām personām šķiroto atkritumu glabāšanas laukumā Indras ielā 47 un šķirošanas centrā Indras ielā 37a, Krāslavā. Pirms atkritumu piegādes jāsaskaņo par dalīti vākto atkritumu veidu, apjomu un izcenojumu ar SIA “DOVA” administrāciju Indras ielā 15, Krāslavā vai pa kontakttālruni 65621012.