SIA  „DOVA”

dova_logo-wp                                                                   

Indras iela 15, Krāslava, LV-5601

Vienot. reģ. Nr. 41503026233

 

A/S SEB banka

Bankas kods UNLALV2X

Norēķinu konts LV68 UNLA 0023 0004 6711 5

 

VAS Latvijas Pasts

Bankas kods LPNSLV21

Norēķinu konts LV03 LPNS 0005 6028 5520 1

 

AS “Swedbank”

Bankas kods HABALV22

Norēķinu konts: LV84 HABA 0551 0350 8524 8

 

e-pasts: dova@apollo.lv

web: www.dova.lv

Tālr. 65621012

Atsauksmes/Ieteikumi/Pieteikt izvešanu

 

KĀ MŪS ATRAST