dova_logo-wp

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOVA” ir vietējais uzņēmums, kas sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām Krāslavas novadā, Dagdas novadā un Aglonas novadā. Papildus arī uzsākta plaša izlietotā iepakojuma apsaimniekošana, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošana.

dova2

 

 

Dalīti vākto atkritumu apsaimniekošana

Kāpēc šķirot atkritumus?

    Šķirojot sadzīves atkritumus, mēs samazinām kopējo poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.
    Šķirojot mēs saudzējam vidi.

Highslide JS

PLASTMASA –
plastmasas iepakojumam paredzētajos konteineros, drīkst izmest tukšas PET pudeles, kārbiņas, plēves, un citas cietās plastmasas pudeles.

Highslide JS

PAPĪRS UN KARTONS –
visa veida papīra iepakojumu, kartona kastes, avīzes u.c., kuri nav laminēti.METODISKIEM NOTEIKUMIEM.

 

Highslide JS

METĀLS –
visa veida metāla izstrādājumi, t. sk. dzērienu skārda bundžas un konservu kārbas.

Highslide JS

STIKLS –
stikla burkas, burciņas un pudeles.