dova2

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOVA” ir vietējais uzņēmums, kas sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām Krāslavas novadā. Papildus arī uzsākta plaša izlietotā iepakojuma apsaimniekošana, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošana.